Visiiditasu

  1. Visiiditasust on vabastatud rasedad, rasedakaardi ettenäitamisel ja alla 2-aastased lapsed  ning siis kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine.
  2. Visiiditasu on 5 EUR (viis eurot) ainult esmase visiidi eest ühe haigusjuhu kohta kõigil punktis 1 nimetamata isikutel.
  3. Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.

RAVIKINDLUSTUSETA PATSIENTIDEL:

Esmane visiit       39.74 EUR
Korduvvisiit         25.87 EUR

VOODIPÄEVATASU

  1. Voodipäevatasu ei võeta intensiivravi osutamise aja eest, statsionaarse eriarstiabi osutamise eest alaealisele ning raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel.
  2. Voodipäevatasu on 2.50 EUR ühe päeva eest maksimaalselt kuni 10 haiglaravil oldud päeva eest.

Protseduuride ja analüüside hinnad tasutakse vastavalt Haigekassa hinnakirjale