Patsientide külastamine

Patsientide külastamine on lubatud

esmaspäevast reedeni 12.00 – 16.00
laupäeval ja pühapäeval 10.00 – 16.00

Külastamine väljaspool külastusaegu on lubatud valvearsti või valveõe loal.

Külastajal ei tohi oma kohalolekuga segada ravitööd ega teiste patsientide rahu. Patsienti külastades tuleb kinni pidada haigla sisekorraeeskirjadest ja hügieeninõuetest. Jalavarjude katteid saab osta garderoobist.