Päevakeskus

Päevakeskus pakub piirkonnas riiklikku erihoolekandeteenust – igapäevaelu toetamine. Erihoolekandeteenustele õigustatud isikud ja erihoolekandeteenustele esitatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalhoolekande seadusega.

Teenusele saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale saata koopia isikut tõendavast dokumendist, psühhiaatri hinnang ning täidetud taotlus (blanketi leiate siit), rehabilitatsiooni plaani olemasolul saab ka selle alusel antud teenust taodelda, kui vastav teenus on tegevusplaanis kirjas. Vajadusel abistame Päevakeskuses dokumentide vormistamise ja saatmisega.

Teenusele asumiseks väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule suunamisotsuse, kui:

  • isik vastab tema poolt taotletavale teenusele õigustatud isikule esitatavatele nõuetele,
  • riigieelarves on olemas rahalised vahendid isikule teenuse osutamiseks,
  • teenuse osutajal, kelle juurde isik soovib teenusele minna, on vaba koht teenuse osutamiseks.

Teenusele suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud tähtpäeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul kokkulepitud tähtpäevast. Nimetatud tähtaja möödumisel ei ole isikul enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

Igale kliendile koostame tegevusplaani, millega lepime kokku, mil viisil ja kuidas teenuse saamine ja osutamine toimuvad. Meil saab osaleda toiduvalmistamise ringis, näiteringis, kunsti- ja käsitöö ringis. Lisaks toimuvad igakuiselt ühised sünnipäevade ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, 2 korda nädalas saab võimelda, võimalused on pesemiseks ja pesu pesemiseks. Abistame kliente asutustega asjaajamisel ning igapäevategevuste harjutamisel.

Päevakeskuse kodukorra leiate siit.

Päevakeskus on avatud tööpäevadel kell 9.00 – 17.00

Päevakeskuses on tööl tegevusjuhendajad: Laile Sukk, Kaja HansingKristi Soomelt ning juhataja Kadi Kukk,  kadi.kukk@jogevahaigla.ee, 51921248.

Täiendavat infot saab telefonil 776 6230