Õendusabi osakond

Statsionaarne õendusabi osakond

Statsionaarses õendusabi osakonnas osutatakse ööpäevaringselt õendus-hooldusteenust kroonilist haigust põdevale, ägeda haiguse paranemisperioodis oleva ja piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendile, kui kodustes tingimustes toimetulek halvenenud tervisliku seisundi tõttu ei ole võimalik.

Statsionaarses õendusabi osakonnas peale ravi ja protseduuride teostamise õpetatakse ja nõustatakse patsienti, et saavutada tema iseseisev toimetulek kodustes tingimustes.

Õendusabi osakonda suunatakse patsient aktiivravi osakonnast raviarsti saatekirja alusel või kodust perearsti saatekirja alusel. Osakonnas töötab ööpäevaringselt õde ja 2 hooldajat, arst konsultant ning füsioterapeut ja vajadusel sotsiaaltöötaja.

Vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu määrusele nr 17 55.03.2024.a. on patsiendi omaosaluse määr iseseisvas statsionaarses õendusabi osakonnas 15 % alates 01.04.2024.a. 21,79 eurot. Haiglaravil viibivatelt isikutelt võetakse voodipäeva tasu summas 2.50 EUR ühe kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhu kohta. Osakonnas viibimise aeg sõltub Eesti Haigekassa poolt ostetud ravijuhu maksumusest, mis võib kvartalite lõikes varieeruda.

Eesti Haigekassa hinnakiri alates 01.04.2020

Täiendavat infot annab osakonna vanemõde Ave Traks

Õendusabi osakonna valmimist kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.