Päevakeskuse kodukord

Kinnitanud

SA Jõgeva Haigla Päevakeskuse juhataja

Kadi Kukk

01.07.2016

SA JÕGEVA HAIGLA PÄEVAKESKUSE KODUKORD

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

 1. Päevakeskus on klientidele avatud tööpäevadel kell 9.00-16.30, muul ajal on klient päevakeskuses tegevusjuhendaja loal.
 2. Päevakeskuses tervitatakse tulles ja lahkudes jäetakse head aega.
 3. Välisriided ja välisjalatsid jäetakse koridori.
 4. Päevakeskusesse tullakse puhta ja kainena.
 5. Nakkus- või viirushaigusi põdedes ei tulda kohale, vaid helistatakse.
 6. Päevakeskuses täidetakse tegevusjuhendajate ja juhataja korraldusi.
 7. Päevakeskuses suheldakse viisakalt ja rahulikult. Kui tuntakse end halvasti või närviliselt siis teavitatakse sellest tegevusjuhendajaid ja minnakse omaette puhkama või koju.
 8. Päevakeskuses ei häirita oma tegevusega teisi päevakeskuse kliente ja suhtutakse neisse heasoovlikult ja sõbralikult.
 9. Päevakeskuse töötajatel on õigus jätta joobes või kodukorda rikkuv klient teenindamata ja nõuda tema lahkumist päevakeskuse ruumidest.
 10. Tegevusruume kasutades järgtakse seal kehtivaid reegleid, mis on seinal.
 11. Päevakeskuses hoitakse puhtust ja korda, koristatakse alati enda järelt nõud ja muud asjad
 12. Toidu eest tasub toiduvalmistaja 0,14 eurot ja sööja 0,20 eurot. Seda raha kasutatakse ühisürituste korraldamiseks.
 13. Ühist kohvi juues pannakse 0,06 eurot kohvikassasse.
 14.  Pesu pestakse ja kuivatatakse tegevusjuhendaja juhendamisel ning masinatäie eest tasutakse ühiskassasse 0,70 eurot.
 15. Eelneval kokkuleppel juhatajaga võivad sõbrad-sugulased käia päevakeskusega tutvumas.
 16. Oma asju päevakeskusesse ei jäeta, pestud pesu viiakse samal päeval koju. Tegevusjuhendajatel on õigus üle nädala siin olnud asjad ära visata.
 17. Päevakeskuse ruumides ei toimu asjade müümist ega vahetamist, kui selleks ei ole juhataja luba. Päevakeskuse töötajad ei vahenda klientide omavahelisi ostu-müügi tehinguid ja asjade vahetamist ning ei hoiusta asju teistele klientidele edastamiseks.
 18. Koos tegevusjuhendajaga täidetakse tegevusplaani ja peetakse sellest kinni.
 19. Päevakeskuse kliendil on õigus abi saamiseks ja probleemide lahendamiseks.

pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega päevakeskuse juhataja poole.

 • Murede ja rõõmudega võib klient alati pöörduda tegevusjuhendajate poole.

Kadi Kukk

SA Jõgeva Haigla Päevakeskuse juhataja