Voodipäevatasu

Voodipäevatasu suurus on 2.50 EUR

Voodipäevatasu võetakse haiglaravil viibivatelt isikutelt iga haiglas olekul alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhu kohta, seega kokku mitte enam kui 25 EUR.

Voodipäevatasu ei võeta:

intensiivravi osutamise aja eest;
raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse arstiabi korral;
raviaja eest alaealistelt (alla 18-aastased isikud);
ühiskonnaohtlikke nakkusi põdevatelt patsientidelt;
korduv hospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on Jõgeva Haiglas tehtud ravile järgnenud tüsistus.

Voodipäevatasu makstakse vahetult pärast statsionaarse ravi lõpetamist. Haiglast väljakirjutamisel peab patsient üldjuhul olema tasunud voodipäevatasu.

Voodipäevatasu on võimalik maksta vastuvõtu osakonda, registratuuri, haigla kassasse ja arve alusel pangaülekandega.

SA Jõgeva Haiglas rakendatakse voodipäevatasu Ravikindlustuse seaduse (RT I, 16.04.2014, 4) § 71 ja § 72 alusel.

Voodipäevatasu iseseisvas statsionaarses õendusabis

Vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu määrusele 17 25.03.2024.a. on patsiendi omaosaluse määr iseseisvas statsionaarses õendusabis osakonnas 15% alates 01.04.2024 voodipäeva maksumusest, s.o. 21,79 EUR, lisandub voodipäevatasu summas 2.50 EUR ühe kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhu kohta. SA Jõgeva Haigla aktiivravist õendusabiteenusele suunatud patsientide puhul liidetakse aktiivravil ja õendusteenusel viibitud päevad ja voodipäevatasu arvestatakse summeeritult. Viimasel ravipäeval koostatakse arve, mille saab tasuda kohapeal või ülekandega 15 päeva jooksul SA Jõgeva Haigla pangaarvele.