Koduõendus

Koduõendus on kvalifitseeritud õendusabi, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis oleva, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas.

Koduõendusteenuse sihtgrupp:

  • patsient, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ja füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti või  tervishoiuasutust;
  • kroonilise haigusega patsient, kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist;
  • terminaalstaadiumis patsient;
  • kroonilist haigust põdev liikumispiirangutega patsient;
  • patsient, kelle õendusabi vajadus on suurem, kui seda jõuab teostada pereõde.

Koduõendusteenusel olevale patsiendile tehakse õendusplaan, milles hinnatakse ära tema vajadused, õe visiitide sagedus ning kooskõlastatakse see patsiendiga.

Koduõendusteenust osutatakse Jõgeva linnas ja vallas ning Põltsamaa linnas ja vallas. Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa.

Koduõendusteenusele saab suunata saatekirja alusel perearst, eriarst või aktiivravist lahkumisel ka raviarst, kui patsient vajab edasist õendusabi oma kodus.

Täiendavat infot saab õendusjuhilt Laine Ottenson

  • Telefon: 517 0748  või 776 6204
  • E-mail: laine.ottenson@jogevahaigla.ee