Nõukogu tegevuse ülevaade

Sa Jõgeva Haigla nõukogu aruanne 2022.a.